Follow Us :
රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශ ලේකම්තුමා සමඟ සභාපතිතුමා “හණ” වගා ඉඩම් පරීක්ෂාවක …

වේවැල්, පිත්තල, මැටි, ලී බඩු සහ ග්‍රාමීය කර්මාන්ත ප්‍රවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශ ලේකම් විජිත බණ්ඩාරනායක මහතා, වේවැල්, පිත්තල, මැටි, ලී බඩු සහ ග්‍රාමීය කර්මාන්ත ප්‍රවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍ය ප්‍රසන්න රණවීර මැතිතුමාගේ පෞද්ගලික ලේකම් ප්‍රියන්ත මධුකුමාර මහතා සමග ජාතික ශිල්ප සභාවේ සභාපති සම්පත් ඇරැහැපොල මහතා 2021.07.31 දින අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයේ අමුද්‍රව්‍ය ලෙස හණ වගා කිරීමට යෝජිත බිම් පරීක්ෂාවක යෙදුණි. මෙම අවස්ථාව සඳහා ජාතික ශිල්ප සභාවේ නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ (සංවර්ධන) (වැ.ආ.) සරත් ගුණතිලක මහතා, සහකාර අධ්‍යක්ෂ සුනන්ද බණ්ඩාර මහතා සමග වන සංරක්ෂණ නිළධාරී ඒකනායක මහතා ද එක්විය.

මෙම වගා ඉඩම අනුරාධපුර දිසා වන කාර්යාලය විසින් දේශීය හස්ත කර්මාන්ත නිර්මාණ ශිල්පීන් හට අවශ්‍ය අමුද්‍රව්‍ය වගා කිරීම සඳහා ජාතික ශිල්ප සභාව වෙත ලබා දී ඇත.

කැබිනට් ඇමති, රාජ්‍ය ඇමති, හිටපු මහ ඇමති ජනතා ගැටළු විසඳයි …

ගරු ඉඩම් අමාත්‍ය එස්.එම්. චන්ද්‍රසේන මැතිතුමා, ගරු රාජ්‍ය අමාත්‍ය ප්‍රසන්න රණවීර මැතිතුමා සමඟ හිටපු මහ ඇමති එස්.එම්. රංජිත් මැතිතුමා ඇතුළු මහජන නියෝජිතයින් පිරිසක් 2021.07.31 දින ඉඩම් අමාත්‍යතුමාගේ කලත්තෑවේ පිහිටි කාර්යාලයට එක් වූයේ ජනතා ගැටළු රැසකට විසඳුම් ලබා දීම සඳහායි.

මෙහිදී දේශීය හස්ත කර්මාන්ත ශිල්පීන්ගේ මෙන්ම ප්‍රදේශයේ ජනතාවගේ ගැටළු රැසකට විසඳුම් ලබා දීමට හැකිවීම පැමිණ සිටි ජනතාවගේ ප්‍රසාදයට ලක් විය.

ගරු රාජ්‍ය අමාත්‍ය ප්‍රසන්න රණවීර මැතිතුමා රජරට නිර්මාණ ශිල්පීන් හමුවෙයි …

ගරු රාජ්‍ය අමාත්‍ය ප්‍රසන්න රණවීර මැතිතුමා 2021.07.31 දින අනුරාධපුර “රජරට ශිල්ප සමාජයේ” නිර්මාණ ශිල්පීන් හමුවිය. මෙම අවස්ථාව සඳහා ගරු ඉඩම් අමාත්‍ය එස්.එම්. චන්ද්‍රෙස්න මැතිතුමා ද සහභාගී වූ අතර එහිදී ජාතික ශිල්ප සභාවේ පුහුණුව ලැබූ ආධුනික ශිල්පීන් වෙත සිය කර්මාන්ත ආරම්භ කිරීම සඳහා උපකරණ ප්‍රදානය ද සිදු කෙරිණි.

“ලූල්ණෑව, කුණුරාගම සහ රජරට ස්වශක්ති යන ශිල්ප සමාජයන්” පිහිටුවා සහතික පත්‍ර සමඟ චෙක්පත් ප්‍රදානය ද මෙහිදී සිදු කෙරිණි. මෙම අවස්ථාව සඳහා රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් විජිත බණ්ඩාරනායක මහතා, ජාතික ශිල්ප සභාවේ සභාපති සම්පත් ඇරැහැපොල මහතා සමඟ සීමිත ශිල්පීන් පිරිසක් එක් විය.

අවබෝධතා ගිවිසුමට අත්සන් තබයි ….

වේවැල්, පිත්තල, මැටි, ලී බඩු හා ග්‍රාමීය කර්මාන්ත ප්‍රවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය යටතේ පවතින ජාතික ශිල්ප සභාව සහ පොල්, කිතුල්, තල් හා රබර් වගා ප්‍රවර්ධනය හා ආශ්‍රිත කාර්මික භාණ්ඩ නිෂ්පාදන හා අපනයන විවිධාංගීකරණ රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය යටතේ පවතින තල් සංවර්ධන මණ්ඩලය අතර තල්කොළ ආශ්‍රිත උපදේශකයන් පුහුණු කිරීම පිළිබඳ අවබෝධතා ගිවිසුමකට 2021.07.19 දින බත්තරමුල්ල සෙත්සිරිපායේ පිහිටි වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශ ශ්‍රවණාගාරයේ දී අත්සන් තැබීය.

ජාතික ශිල්ප සභාව වෙනුවෙන් සභාපති සම්පත් අරැහැපොල මහතා සහ තල් සංවර්ධන මණ්ඩලය වෙනුවෙන් සභාපති ක්‍රිශාන්ත පතිරාජ මහතා, ගරු රාජ්‍ය අමාත්‍ය ප්‍රසන්න රණවීර මැතිතුමා හා ගරු රාජ්‍ය අමාත්‍ය අරුන්දික ප්‍රනාන්දු මැතිතුමා ඉදිරියේ අවබෝධතා ගිවිසුමට අත්සන් තැබූහ.

රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශ ද්විත්වයේ ලේකම් තුමන්ලා ඇතුළු සීමිත නිළධාරින් පිරිසක් මෙම අවස්ථාව සමග සම්බන්ධ විය. මෙහිදී සමූපකාර සමිති නියෝජනය කරමින් සාමාජිකයන් කිහිපදෙනෙකු සහභාගි වූ අතර ඔවුන් වෙත තල් සංවර්ධන මණ්ඩලය විසින් නිකුත් කරන ලද නව හැදුනුම්පත් ප්‍රදානය ද සිදු කරන ලදී.

         

         

         

         

අමුද්‍රව්‍ය වගා ව්‍යාපෘතියට දුනුකේ පැල වගාවක් ….

හස්ත කර්මාන්ත නිර්මාණ ශිල්පීන් වෙත අමුද්‍රව්‍ය ලෙස දුනුකේ ලබා ගැනීම පිණිස ජාතික ශිල්ප සභා අමුද්‍රව්‍ය බැංකුව මඟින් බේරුවල ප්‍රාදේශීය ලේකම් බල ප්‍රදේශයට අයත් හිරිගල්ගොඩැල්ල ග්‍රාමයේ ජාතික ශිල්ප සභාවට අයත් වැටකේ පුහුණු මධ්‍යස්ථාන භූමියේදී දුනුකේ පැල වගා ව්‍යාපෘතියක් 2021.06.29 දින ආරම්භ කරන ලදී.

වේවැල්, පිත්තල, මැටි, ලී බඩු හා ග්‍රාමීය කර්මාන්ත ප්‍රවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශ ලේකම් විජිත බණ්ඩාරනායක මහතා සහ ජාතික ශිල්ප සභාවේ සභාපති සම්පත් ඇරැහැපොල මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් මෙම වගා ව්‍යාපෘතිය ආරම්භ කරන ලදී. මෙම අවස්ථාව සඳහා බේරුවල ප්‍රාදේශීය ලේකම් රංජිත් සී. පෙරේරා මහතා, රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ අධ්‍යක්ෂ (සංවර්ධන) බුද්ධික ලක්මාල් මහතා, රාජ්‍ය අමාත්‍යතුමාගේ පෞද්ගලික ලේකම් ප්‍රියන්ත මධුකුමාර මහතා, ජාතික ශිල්ප සභාවේ බස්නාහිර පළාත් සහකාර අධ්‍යක්ෂ නෙරංජලා ගුණසිංහ මහත්මිය ඇතුළු නිලධාරීන් රැසක් එක්විය.

         

         

         

         

         

“අපේ පන්තොට” ජාතික පන් වගා ව්‍යාපෘතිය ….

දේශීය හස්ත කර්මාන්ත ශිල්පීන් හට අමුද්‍රව්‍ය ලෙස අවශ්‍ය පන් ලබා ගැනීම සඳහා “අපේ පන්තොට” ජාතික පන් වගා ව්‍යාපෘතිය 2021.06.29 දින වලල්ලාවිට ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ පන්තොට ග්‍රාමයෙන් ආරම්භ කරන ලදී. වේවැල්, පිත්තල, මැටි, ලී බඩු හා ග්‍රාමීය කර්මාන්ත ප්‍රවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ මෙහෙයවීම මත ජාතික ශිල්ප සභාව විසින් මෙම සුවිශේෂී අවස්ථාව සංවිධානය කරන ලදී.

මෙම පන් වගා ව්‍යාපෘතිය ආරම්භ කිරීම සඳහා රු.මි. 2.4 ක මූල්‍ය ප්‍රදානයක් පන් වගාවේ නිරත වන “පන්තොට ශිල්ප සමාජයේ” සාමාජිකයන් වෙත ලබා දෙන ලදී. ගරු රාජ්‍ය අමාත්‍ය ප්‍රසන්න රණවීර මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් වගා ව්‍යාපෘතිය ආරම්භ කළ අතර ගරු රාජ්‍ය අමාත්‍ය ජයන්ත සමරවීර මැතිතුමා, ගරු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී සංජීව එදිරිමාන්න මැතිතුමා, වලල්ලාවිට ප්‍රාදේශීය සභාවේ ගරු සභාපති උදේනි අතුකෝරල මැතිතුමා ඇතුළු ප්‍රාදේශීය මහජන නියෝජිතයින් මෙම අවස්ථාව සමඟ එක් විය. එමෙන්ම රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශ ලේකම් විජිත බණ්ඩාරනායක මහතා, වලල්ලාවිට ප්‍රාදේශීය ලේකම් සිතාරි උදයංගනී මහත්මිය සහ ජාතික ශිල්ප සභාවේ සභාපති සම්පත් ඇරැහැපොල මහතා ඇතුළු නිළධාරීන් ද මෙම අවස්ථාව සඳහා සහභාගි විය.

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

ජාත්‍යන්තර කාන්තා දිනය විචිත්‍රවත්ව සැමරූ “Shilpa Thursday” ….

දේශීය අත්කම් නිර්මාණ ශිල්පීන්ගේ අලෙවි කටයුතු ප්‍රවර්ධනය කිරීම සඳහා වේවැල්, පිත්තල, මැටි, ලී බඩු සහ ග්‍රාමීය කර්මාන්ත ප්‍රවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ මෙහෙයවීම මත ජාතික ශිල්ප සභාව සෑම බ්‍රහස්පතින්දා දිනකම බත්තරමුල්ල දියත උයන පරිශ්‍රයේ පවත්වන “ශිල්ප Thursday” හස්ත කර්මාන්ත නිර්මාණ අලෙවිපොල මාර්තු 08 වන දිනට යෙදෙන ලෝක කාන්තා දිනය වෙනුවෙන් 2021.03.04 දින විශේෂ කාන්තා අත්කම් නිර්මාණ අලෙවිපොලක් ලෙස විචිත්‍රවත් විය.

රාජ්‍ය අමාත්‍ය ප්‍රසන්න රණවීර මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් විවෘත වූ කාන්තා අත්කම් අලෙවිපොල සඳහා “දිවි සවිය” ව්‍යවසාය සංවිධානයේ ගරු සභාපතිනි චන්දිමා රණවීර මැතිනිය ද සහභාගී විය. එමෙන්ම ලංකා බැංකුව, විශ්ව විද්‍යාල, ව්‍යාපාරික ප්‍රජාව මෙන්ම රාජ්‍ය හා පුද්ගලික අංශයේ විවිධ ආයතන රැසකගේ නියෝජනය සමාරම්භක මොහොතේ දී කැපී පෙනෙන්නට විය.

මෙහිදී ලංකා බැංකුව මූල්‍ය අනුග්‍රහය ලබා දුන් අතර මාධ්‍ය අනුග්‍රහය සියත මාධ්‍ය ජාලය තුලින් ලැබුණි. දිනය පුරා හස්ත කර්මාන්ත පුහුණු වැඩමුළු, විද්වතුන්ගේ සහභාගීත්වයෙන් පැවති සාකච්ඡා මණ්ඩප, හස්ත කර්මාන්ත ශිල්පීන් ලියාපදිංචි කිරීම, සංස්කෘතික සංදර්ශන මෙන්ම ජාත්‍යන්තරය දිනූ හස්ත කර්මාන්ත ශිල්පිනියන් ඇගයීම ද සිදු විය.

         

         

         

         

         

         

“ශිල්ප Thursday” ට ව්‍යාපාරික ප්‍රජාව අත දිගු කරයි ….

දේශීය හස්ත කර්මාන්ත නිර්මාණ ශිල්පීන්ගේ අලෙවි කටයුතු ප්‍රවර්ධනය කිරීම සඳහා ජාතික ශිල්ප සභාව සෑම බ්‍රහස්පතින්දා දිනකම බත්තරමුල්ල දියත උයනේදී සංවිධානය කරනු ලබන “ශිල්ප Thursday” 2021.02.11 දින නව මුහුණුවරක් ගත්හ.

දේශීය ව්‍යාපාරික ප්‍රජාවේ උන්නතිය වෙනුවෙන් කටයුතු කරනු ලබන රාජ්‍ය ආයතන මෙන්ම පෞද්ගලික අංශයේ ව්‍යාපාරික ආයතන නියෝජිතයන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් “ශිල්ප Thursday” විවෘත විය. මේ සඳහා ශ්‍රී ලංකා අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලයේ අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් චිත්‍රාංගනී දිසානායක මහත්මිය, ATTREX INSTITUTE OF HIGHER EDUCATION ආයතනයේ අධ්‍යක්ෂිකා ධනුෂිකා හපුආරච්චි මහත්මිය, ගරු රාජ්‍ය අමාත්‍ය ප්‍රසන්න රණවීර මැතිතුමාගේ සම්බන්ධීකරණ ලේකම් සහ එම රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ ජාත්‍යන්තර අලෙවි කටයුතු පිළිබඳව සම්බන්ධීකාරක සම්පත් ඇරුහැපොළ මහතා ද සහභාගි වූ අතර ජාතික ශිල්ප සභාවේ සභාපති සුදත් අබේසේකර මහතා සහ අධ්‍යක්ෂිකා චන්ද්‍රමාලි ලියනගේ මහත්මිය ද මෙම අවස්ථාව සමඟ එක් විය.

         

         

         

         

         

අලවලට සෙවිලි තහඩු ….

අත්තනගල්ල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ, අලවල ගම්මානය බටපතුරු ආශ්‍රිත නිර්මාණ කරනු ලබන නිර්මාණ ශිල්පීන් පිරිසක් වෙසෙන ගමකි. මෙම නිර්මාණ ශිල්පීන් වෙත 2021.01.23 දින තම වැඩමඩු ඉදි කර ගැනීම සඳහා සෙවිලි තහඩු සහ සුළු යන්ත්‍ර උපකරණ ප්‍රදානයක් සිදු කරන ලදී.

වේවැල්, පිත්තල, මැටි, ලී බඩු සහ ග්‍රාමීය කර්මාන්ත ප්‍රවර්ධන ගරු රාජ්‍ය අමාත්‍ය ප්‍රසන්න රණවීර මැතිතුමන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවති මෙම අවස්ථාව සඳහා ගම්පහ දිස්ත්‍රික් ගරු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී උපුල් මහේන්ද්‍ර රාජපක්ෂ මැතිතුමන්, ප්‍රාදේශීය සභා මන්ත්‍රී ප්‍රදීප් මධුරංග මැතිතුමා ඇතුළු ප්‍රාදේශීය දේශපාලන නියෝජිතයින් මෙන්ම ජාතික ශිල්ප සභාවේ සභාපති සුදත් අබේසේකර මහතා, අධ්‍යක්ෂ චන්ද්‍රමාලි ලියනගේ මහත්මිය, මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදලේ අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් මහාචාර්ය ගාමිණී අධිකාරි මහතා සමඟ රාජ්‍ය නිළධාරින් සහ හස්ත කර්මාන්ත ශිල්පීන් රැසක් සහභාගී විය.

         

         

         

         

         

         

      

“ජයවේ” වේවැල් වගා කිරීමේ ජාතික මහෝත්සවයට සමගාමීව පුහුණුලාභීන්ට ප්‍රතිලාභ ….

අමුද්‍රව්‍ය ලෙස වේවැල් වගාකිරීමේ රාජ්‍ය උත්සවය 2021.01.21 දින කර්මාන්ත අමාත්‍ය විමල් වීරවංශ මැතිතුමාගේ හා රාජ්‍ය අමාත්‍ය ප්‍රසන්න රණවීර මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් වනාතවිල්ලුව රාල්මඩුව වේවැල් ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන ගම්මානයේදී පැවැත්විය. එයට සමගාමීව ජාතික ශිල්ප සභාව විසින් වේවැල් නිෂ්පාදනය පිළිබඳව පුහුණුව ලැබූ නිර්මාණ ශිල්පීන් වෙත උපකරණ ප්‍රදානයක් හා ජාතික ශිල්ප සභාවේ ලියාපදිංචි ශිල්පීන් වෙත නව හැඳුනුම්පත් ප්‍රදානය ද සිදු කෙරුණි.

         

         

         

         

         

         

         

   

Search Results for :

  • රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශ ලේකම්තුමා සමඟ සභාපතිතුමා “හණ” වගා ඉඩම් පරීක්ෂාවක …
  • කැබිනට් ඇමති, රාජ්‍ය ඇමති, හිටපු මහ ඇමති ජනතා ගැටළු විසඳයි …
  • ගරු රාජ්‍ය අමාත්‍ය ප්‍රසන්න රණවීර මැතිතුමා රජරට නිර්මාණ ශිල්පීන් හමුවෙයි …
  • අවබෝධතා ගිවිසුමට අත්සන් තබයි ….
  • අමුද්‍රව්‍ය වගා ව්‍යාපෘතියට දුනුකේ පැල වගාවක් ….
  • “අපේ පන්තොට” ජාතික පන් වගා ව්‍යාපෘතිය ….
  • හස්ත කර්මාන්ත නිර්මාණ සැපයුම්කරුවන් ලියාපදිංචි කිරීම සඳහා වන අයදුම්පත්‍රය – 2021
  • ජාත්‍යන්තර කාන්තා දිනය විචිත්‍රවත්ව සැමරූ “Shilpa Thursday” ….
  • “ශිල්ප Thursday” ට ව්‍යාපාරික ප්‍රජාව අත දිගු කරයි ….
  • අලවලට සෙවිලි තහඩු ….