தேசிய அருங்கலைகள் பேரவை, தலைமை அலுவலகம்

தேசிய அருங்கலைகள் பேரவை,
கிராமியக் கலைகள் மத்திய கட்டிடத்தொகுதி,
பத்தரமுல்லை
இலங்கை

Phone :  011-2785933, 011-2784424, 011-2785381 ,011-2787954, 011-2784008
Fax :  (94) 11-2785720,(94) 11-2177105
@ Email :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   

Please fill the following form and submit to us.
We endeavor to answer your messages as soon as possible.
shilpa-new-logo-2016

 

குறிப்பான கைப்பணிகள்

பிந்திய நிகழ்வுகள்