ජාතික ශිල්ප සභාව මගින් මධ්‍යම පළාත් අත්කම් සංවර්ධනයට මධ්‍යස්තානයක්

දේශීය හස්ත කර්මාන්ත ක්ෂේත්‍රය  හා ශිල්පීන් වැඩිම පිරිසක් සිටින මධ්‍යම පළාතේ ඒ හා සම්බන්ධ සියලුම සේවාවන් එකම ස්ථානයකින් ලබා දීම සඳහා පහසුකම් ඇති මධ්‍යස්ථානයක් පැරණි කලාත්මක පේෂ කර්මාන්ත මධ්‍යස්ථානය පිහිටි උයන්වත්ත, පොල්ගොල්ල යන ස්ථානයේ  2016/08/23 දින කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු ගරු රාජ්‍ය අමාත්‍ය චම්පිකා ප්‍රේමදාස, මධ්‍යම පළාත් ප්‍රධාන අමාත්‍ය  සරත් ඒකනායක, ජාතික ශිල්ප සභාවේ සභාපතිනිය හේෂානි බෝගොල්ලාගම යන මැති ඇමතිවරුන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් හා රජයේ ඉහළ නිලධාරීන් රැසකගේ සහභාගීත්වයෙන් උත්සවාකාරයෙන් පිහිටුවන ලදී.
මධ්‍යම පළාත් කාර්යාලය, අත්කම් පුහුණු මධ්‍යස්ථාන, ශිල්පීන් සඳහා පුස්තකාලයක්, ආදර්ශ අමුද්‍රව්‍ය වගාවන්, අමුද්‍රව්‍ය බෙදා හැරීමේ ගබඩාවක්, රැස්වීම් පැවැත්වීමේ පහසුකම් ඇතුළු බොහෝ සේවාවන් රැසක් ලබා දීම මෙහි අරමුණ විය.
විශේෂයෙන් ම හස්ත කර්මාන්ත ක්ෂේත්‍රයට පිවිසීමට බලාපොරොත්තු වන ආධුනිකයින් පුහුණු කිරීමේ පාසලක් ලෙස මෙම ස්ථානය ඉදිරියේ දී තවදුරටත් සංවර්ධනය කෙරෙනු ඇති අතර, පෙතම්පිළි ආශ්‍රිත කලාත්මක පේෂකර්ම පුහුණු මධ්‍යස්ථානයක්, නව බතික් පුහුණු මධ්‍යස්ථානයක්, ලාක්ෂා පුහුණු කිරීමේ මධ්‍යස්ථානයක් මෙන් ම විසිතුරු භාණ්ඩ පුහුණු මධ්‍යස්ථානයක් මෙම පරිශ්‍රය තුල ස්ථාපිත  කෙරිනි.


එහි විශේෂ අවස්ථා කිහිපයක් ........


shilpa-new-logo-2016

 

ඉදිරි වැඩසටහන්